top of page
IMG_2177.jpg

Záměr... S čím přicházím... a co si přeji

Na tyto rituály doporučuji vědomou přípravu. Nejdůležitější je záměr, se kterým přicházíte, co si přejete uzdravit, vyřešit, přetvořit či vnést nového do Života.

Na úplňky prosím věnujte pozornost tomu, co si přejete ODEVZDAT, PUSTIT ze svého dosavadního Bytí.

Na novoluní si prosím PŘEJTE ZE SRDCE, co toužíte nově jinak žít ve svém Bytí.

Ponor
do Ticha

Tuto službu doporučuji ženám, které si přejí spojit se se svým Vědomím a Zdrojem Lásky, Moudrosti a Síly uvnitř SEBE. Pozornost věnovaná vnějšímu světu je láskyplně vedena dovnitř do hlubin Nitra Sebepoznání, kde se nachází všechny odpovědi.

Na úvod setkání sdílíme potřebné a především „návod“ na cestu ponoru do Ticha skrze intuitivní masáž celého těla.

Po dobu masáže jsme v Tichu, případně na přání s hudbou.

Obsahuje: úvodní sdílení, zasvěcení do procesu, masáž celého těla, závěrečné sdílení.

Doporučuji: min. 2,5 h času pro sebe pro tento typ služby a po ní prostor být sama se sebou, dovolit si nechat doznít proces a již mít víc klidu. Ideální čas pro tuto službu doporučuji nejdříve od 16 či 17 h.

Přináší: ztišení mysli a spojení se SEBOU s prostorem lehkosti bytí.

1 500 Kč/ 2,5 hod.

POZNÁVACÍ MASÁŽE

1. Hlava, šíje, záda, ruce

 

2. Hlava, obličej, dekolt, hrudník, ruce

 

3. Horní a dolní končetiny

800 Kč/ 30 min.

Jsem, miluji a Děkuji

Doporučuji všem ženám pro uctění své bytosti, k oslavě svého Života v těle. Blahodárné spočinutí se Sebou, jako největší Láskou svého Života.

Dovol si o sebe pečovat a uznat SEBE, jako o nejvyšší autoritu svého Života.

Ty jsi královnou svého Života. Otevři se informacím pro Rozkvět svého Života, které k Tobě doplují skrze myšlenky, emoce, pocity, vhledy…Uvolni se v meditaci na závěrečnou relaxaci.

Doporučení: ponechejte si přibližně 2- 2,5 h z toho přibližně 90 min na masáž celého těla, prostor na sdílení, spočinutí a relaxaci se Sebou a svým Tělem.

1 500 Kč/ 2,5 hod.

bottom of page