top of page

PODZIMNÍ MEGA-MEDICÍNA PRO TVÉ ZDRAVÍ

Současnou situaci v celém světě vnímám od začátku jako krizi kolektivní korunní čakry, jako dočasnou krizi mysli některých bytostí, které se nechaly „nakazit“ strachem, panikou, klamavými informacemi, nedůvěrou v život, pocitem oddělenosti sám od sebe, od své pravé podstaty, od Života celkově, nákaza vlnou nevědomí, absolutní ztrátou sám sebe, svého božství a mistrovství, pohlcení iluzemi nezdravého ega…VÍM, ŽE VŠE SPĚJE K UZDRAVENÍ a k PROMĚNĚ chcete-li k transformaci.


Opravdu důležité je, v co věříš TY ve svém Nitru a jakou pravdu ŽIJEŠ. Pokud záříš štěstím, zdravím, uvědomuješ si KDO JSI, jaké tu máš poslání, jaké máš dary a pokud se Ti daří ve všech oblastech Tvého Života krok za krokem, tak rozhodně nadále dávej pozornost této své osobní radostné Tvorbě než té, kterou má snahu tvořit politický, vládní systém, média, bulvár, iluze farmaceutického průmyslu atd.


V této době se nás všech citlivě dotýká téma VÍRY V SÁM SEBE jako božské bytosti, jejíž věčná nesmrtelná Duše sídlí v darovaném dokonalém chrámu, lidském těle, které má samo-léčivé a samo-re-gen-erující schopnosti.


V roce 2020 se ještě víc než, kdy jindy předtím ukazuje, jak na tom skutečně každý člověk je ve svém seberozvoji podle toho, co se mu děje v různých oblastech Života.


V každém případě každý z nás sklízí každý den jen to, co skutečně zasévá. Kdo sázel a sází v přítomném okamžiku semínka NENÁVISTI, STRESU a STRACHU, ten takovou energii sklízí zpět skrze Život kolem sebe.


Ten, kdo zasel semínka LÁSKY, KLIDU a DŮVĚRY a svým bytím je stále bezpodmínečně rozsévá, je v tomto čase také sklízí skrze projevy Života kolem sebe. Tito „zahradníci svého ŽIVOTA“ září pozitivní energií, zdravím a štěstím. Život kolem nich kvete a nese chutné plody.


Zhmotňuje se každému to, v co věří a je to tak rychlé až dechberoucí v některých chvílích, jak je k nám Život milostivý a jak nás trpělivě učí, směřuje a dává naprosto VŠE, co v každém okamžiku potřebujeme. Záleží na naší míře OTEVŘENOSTI a míře PŘIJETÍ. Vše, co se děje, se děje pro každého v naprostém pořádku a v souladu se „zákony Života“.


V jednom z prvních jarních dnů tohoto roku mi přišlo krásné podobenství o nás lidech, jako o stromech. Letos máme rok jater elementu dřeva, tak je to opravdu velmi trefné .

S přicházejícím podzimem je velmi vhodná pravidelná medicína posilující imunitu v podobě MEDITACE: „JSEM JAKO STROM, KTERÝ TOUŽÍ RŮST A OBOHACOVAT SVOU EXISTENCÍ SVĚT KOLEM SEBE“


Postav se nejlépe na Sluníčko bosýma nožkama do trávy. Zavři oči. V klidu dýchej a uvědomuj si proudící Energii ve svém těle. Vnímej svůj dech. Ponoř se do sebe a dýchej jako strom, který nejvíc miluješ.…hlava je Tvá koruna, vlásky větvičky, tělo kmen, prstíky na nohou kořeny prorůstající do hlubin Země, naší Matičky. Vnímej se, zda máš listy, plody, květy… to jak vypadá Tvá kůra, kmen, větve, jak se cítíš jako strom…Zvědom si teď a tady své emoce, pocity, myšlenky…Hluboce se nadechni a vydechni. To vše je PRÁVĚ minulost.

A od teď s každým nádechem čerpej všeobjímající Lásku, Důvěru, Životní Sílu, Radost z Tvoření vyvěrající z hřejivé náruče své Matky, která Ti dala Život, dává vodu, půdu, vzduch, veškerou výživu, kterou tady pro svou existenci potřebuješ. Prociť své kořeny…pevnou půdu. Nech se obejmout od své maminky. Ona Tě miluje a věří v Tebe, ve své stvořené dílo Lásky Pří-rody. Ona je Tvou pevnou oporou a každý den je pro Tebe možným zdrojem Hojnosti a Radosti.


Nyní se zaměř na své větvičky, lístečky, které sahají až do nebe a dál k paprskům Zdroje Lásky Existence, z které jsi byl stvořen…Otec

Slunce, který Ti dává Život, prohřívá každou buňku Tvého těla, bezpodmínečně na Tebe září, miluje Tě, podporuje, ráno pro Tebe vychází a říká ÁÁÁÁNÓÓÓÓ TVÉMU ŽIVOTU, ÁÁÁÁNÓÓÓÓ TVÉ DNEŠNÍ TVORBĚ a večer zapadá a DĚKUJE ZA TO, ŽE JSI a že jsi s ním prožil tento den…přes dává dar vnitřního plamene radosti, lví síly a večer ZTIŠENÍ A KLID, HLUBOKÝ PONOR do SEBE, do TMY po celičkém náročném dni na Matičce Zemi.

Milý stromečku uzdrav vztah se svou Matkou a Otcem… se svou vnitřní ženou a vnitřním mužem…uzdrav svou ženskou a mužskou energii…uzdrav své vnitřní dítě a buď mu milovaným rodičem…


Milý strome, nech s tímto podzimem už konečně ZE SEBE OPADAT STAROU KŮRU, STARÉ LISTÍ a suché větvičky, VZDEJ SE VŠEHO ZAHNÍVAJÍCÍHO v Tobě na úrovni TĚLA, MYSLI, SRDCE, DUŠE, VŠE, co už jinak než slouží pro Tvé dobro.


Co se po stromu chce je prosté, aby na Slunci spolu s Vodou v sobě, s Větrem v zádech v hlubokém propojení svými kořeny s Matkou Zemí vzdal se všeho, co mu BRÁNÍ V RŮSTU, ROZKVĚTU, v OSOBNÍM POKROKU A ROZVOJI, aby mohl na jaře začít krásně kvést, nést plody, být užitečný pro svou rodinu, ROD, komunitu a obohacoval celý svět.


Popros jedno-duše hravě, jak nejlíp umíš VODU, VZDUCH, SLUNCE, ZEMI, ať Tě jako STROM krásně očistí a pomohou Ti zažít ZÁZRAČNOU PROMĚNU…vnitřním zrakem pozoruj sám sebe z venku…pomaličku otevírající se prasklinky v Tvém kmeni…tvoří se škvíra…dutinka…a v ní roste mlaďoučký úplně nový tenký kmen…TO JSI TY!!!! ZNOVUZROZENÝ STROM! NOVÉ TĚLO! NOVÉ BUŇKY! NOVÁ ÚROVEŇ LIDSKÉ BYTOSTI! ZÁŘÍŠ ZDRAVÍM…ŠTĚSTÍM…POSVÁTNÝM KLIDEM A MÍREM…DŮVĚROU V ŽIVOT, ŽE VŽDY MŮŽE DOJÍT K TVÉ OSOBNÍ PROMĚNĚ, když ŘEKNEŠ ÁÁÁÁNÓÓÓÓ svému ŽIVOTU, svému RŮSTU!!!


VŽDY MŮŽEŠ NECHAT OPADAT TO TLEJÍCÍ, TO STARÉ, CO KDYSI BYLO TVOU SOUČÁSTÍ, ale nyní cítíš, že už Tě to brzdí na Tvé cestě. S vděčností, pokorou, láskou VŽDY MŮŽEŠ OD-PUSTIT, UVOLNIT TÍHU a OSVOBODIT SE.


JE TO POUZE NA TOBĚ. MŮŽEŠ VŠECHNO, CO SI DOKÁŽEŠ PŘEDSTAVIT!!!

ŽIJ SVŮJ ŽIVOT!!!


Afirmace pro Tebe podzim 2020:


„Jsem zářivě šťastnou, zdravou a celistvou bytostí, která jen nyní pouští staré listí jako strom, aby na jaře 2021 mohla kvést do ještě větší krásy a mohla sobě a světu vytvořit šťavnaté plody. Rok 2020 je obrovskou šancí pro mě se změnit a učinit velké pokroky ve svém sebe-rozvoji.“43 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page